Menu

over mij..

Today you are you! That is truer than true!
There is no one alive who is you-er than you!

Dr. Seuss

10 jaar geleden verhuisde ik van het westen naar het oosten van het land en heb ik de zee verruild voor de bossen. Nu woon ik in een piep klein dorpje dat als je op de kaart kijkt uitgehakt uit de bossen lijkt. Zodra ik de weg oversteek sta ik in het bos, een heuvelachtig landschap wat eigenlijk een stuwwal is, en ontstaan in de voorlaatste ijstijd (238.000 tot 126.000 jaar geleden!!) door gestuwd materiaal uit rivierafzettingen. Dat fascineert me. Je voelt de oer! Weg van de mensenmassa en weg van de verkeersdrukte. Kortom ik begeef me het liefst in de natuur en tussen de beesten ipv in de stad en tussen de mensen. 

The woods are lovely, dark and deep.
But I have promises to keep, and miles to go before I sleep.

Robert Frost

Na jaren lang webdesigner te zijn geweest heb ik de opleiding kunstzinnige therapie gedaan, op zoek naar meer menselijkheid, nut en creativiteit. Na mijn afstuderen heb ik een eigen praktijk gehad waarbij ik mij vooral richtte op het verder helpen van beelddenkende kinderen die vastliepen in het talige onderwijs. In die tijd heb ik ook een aantal jaar in de buitenschoolse opvang gewerkt. Maar in mijn droom om het onderwijs te willen verrijken met meer beeldende werkvormen, zodat ook kinderen die minder makkelijk praten en minder taalgericht zijn mee kunnen komen, zag ik helaas weinig realistisch perspectief. 

You have brains in your head. You have feet in your shoes. You can steer yourself in any direction you choose. You’re on your own, and you know what you know. And you are the guy who’ll decide where to go.

Dr. Seuss

Ik ben mijn eigen bedrijf begonnen en werk als zakelijk tekenaar. Onder de titel De Procescartograaf maken we droge kost smeuïg en daardoor toegankelijk. We zetten teksten van beleidsnota tot mission statement om in verhalende platen. En zo probeer ik de wereld iets toegankelijker en begrijpelijker te maken.